Pozvánka na slávnostné služby Božie pri 80. výročí posvätenia kostola