Zborový život v mesiaci Január

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna
Ježiša Krista, nášho Pána.

1. Korintským 1,9

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci január: