Zborový život v mesiaci február

Veľmi draho ste boli kúpení! Nebuďte otrokmi ľudí!
1.Korintským 7,23

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci február: