Zborový život v mesiaci máj

Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti
slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.

1. List Petrov 4,10

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci máj: