Zborový život v mesiaci november a december

Prídu s plačom, no privediem ich s útechou.
Privediem ich k vodným tokom … .
Jeremiáš 31,9

Toto je pôst, ktorý sa mi páči …
… lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biednych tulákov.
Preto, keď uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím príbuzným sa neskrývaj.
Izaiáš 58,7

 

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci november a december: