Currently browsing category

Textový súbor

4. pôstne večerné služby Božie

Piesne: 113, 108, 422 Text: Žalm 51 Modlitba: Pane Ježiši Kriste, Baránok Boží, za nás obetovaný, daj nám zo svojej milosti pravej viery …