Zborový život v mesiaci február

Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom.

Efezským 4,26

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci február: