Zborový život v mesiaci september

Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou.

  1. 1. Kor 5,19a


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci september: