Zborový život v mesiaci október

Veľké a predivné sú Tvoje skutky, Pane, vševládny Bože! Spravodlivé a pravé Tvoje cesty, Kráľ národov!

  1. Zjavenie Jána 15:3


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci október: