Zborový život v mesiaci október

Buďte však činiteľmi slova, a nielen poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba.

    Jakub 1,22


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci oktober: