Zborový život v mesiaci október

Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica.

Evanjelium podľa Matúša 6,3

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci október: