Zborový život v mesiaci júl

Veď On predsa nie je ďaleko od nikoho z nás,
lebo Ním žijeme, hýbeme sa a trváme.
Skutky apoštolov 17,27-28

 

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci júl: