Zborový život v mesiaci január

A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré.

    1. Mojžišova 1, 31


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci január: