Zborový život v mesiaci február

Vtedy Sára povedala: Boh mi dal dôvod zasmiať sa.

    1. Mojžišova 21, 6


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci február: