Zborový život v mesiaci júl

Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať,
pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu.

List Jakuba 1,19

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci júl: