Currently browsing category

Textový súbor, Page 2

3. pôstna večiereň

Piesne: 102, 97, 412 Text: Mk 14, 3-9 Modlitba: Otče náš nebeský, so zármutkom poznávame, že kríž Tvojho Syna Ježiša Krista je …

3. pôstna nedeľa

Piesne: 81, 82, 109 Text: Ef 5, 1-8; Lk 11, 14-28 Modlitba: Všemohúci Bože, náš Otče nebeský, blahoslavení sú všetci, ktorí Tvoje …

2. pôstna večiereň

Piesne: 87, 96, 428 Text: Mt 10, 37-40 Modlitba: Milosrdný a večný Bože náš, ďakujeme Ti úprimne, že si svojho Syna vydal …

2. pôstna nedeľa

Piesne: 113, 83, 304 Text: 2. Mojžišova 34,1-9;  Mt 15, 21-28 Modlitba: Večný a svätý náš Bože, ktorý si sa nám vo …

1. pôstna večiereň

Piesne: 86, 104, 410 Text: Mt 16, 21-27 Modlitba: Oslavujeme Ťa, Bože, Otče náš milý nebeský a ďakujeme Ti srdečne a úprimne, …

1. pôstna nedeľa

Piesne: 80, 444, 85 Texty: Rímskym 10, 8b – 13; Lukáš 4, 1 – 13 Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, vzdávame Ti …

Predpôstna nedeľa

Piesne: 377, 229, 458 Texty: 1. Kor 13, 1-13; Lk 18, 31-43 Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, plný milosti a lásky, Ty …

Nedeľa po Deviatniku

Piesne: 333, 556, 365 Texty: 1. Kráľov 8, 57-58; Lk 8, 4-15 Modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, Tvoje slovo je dobrým …

Nedeľa Deviatnik

Piesne: 384, 204, 345 Texty: Filipským 1, 27-30;  Mt 20, 1-16 Modlitba: Všemohúci Pane, dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si naším Ochrancom …

3. nedeľa po Zjavení

Piesne: 54, 200, 242 Texty: Filipským 2, 12-13; Mt 17, 1-9 Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, Ty si náš pomocník a tešiteľ …