Currently browsing category

Textový súbor, Page 2

1. slávnosť veľkonočná

Piesne: 37, 123, 126, 164 Text: Ž 118, 14-24; Mk 16, 1-8 Modlitba: Všemohúci veľký Bože, milosrdný Otče náš nebeský, ktorý si …

Veľký piatok

Veľký piatok – pašiové služby Božie Spolu s Ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného sprava, druhého zľava. A naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: …

Kvetná nedeľa

Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu. Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.        …

5. pôstna večiereň

Piesne: 113, 108, 427 Text: Žid 5, 5-10; Mk 14, 12-25 Modlitba: Milostivý Pane Bože, ďakujeme Ti, že si svojho jednorodeného Syna …

Smrtná nedeľa

Piesne, texty, modlitby: Pašie Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v Neho, ale niektorí z …

4. pôstna večiereň

Piesne: 87, 85, 424 Text: Rim 8, 31-38 Modlitba: Milostivý, večný Bože, Ty si ani svojho Syna neušetril, ale vydal si Ho …

4. pôstna nedeľa

Piesne: 393, 106, 110 Text: Rim 5, 1-11; Ján 6, 1-15 Modlitba: Bože Otče preláskavý, hojný v milosrdenstve a bohatý v daroch, …

3. pôstna večiereň

Piesne: 102, 97, 412 Text: Mk 14, 3-9 Modlitba: Otče náš nebeský, so zármutkom poznávame, že kríž Tvojho Syna Ježiša Krista je …

3. pôstna nedeľa

Piesne: 81, 82, 109 Text: Ef 5, 1-8; Lk 11, 14-28 Modlitba: Všemohúci Bože, náš Otče nebeský, blahoslavení sú všetci, ktorí Tvoje …

2. pôstna večiereň

Piesne: 87, 96, 428 Text: Mt 10, 37-40 Modlitba: Milosrdný a večný Bože náš, ďakujeme Ti úprimne, že si svojho Syna vydal …