Currently browsing category

Textový súbor, Page 2

3. pôstne večerné služby Božie

Piesne: 97, 94, 439 Text: Iz 59, 15-21 Modlitba: Milostivý Pane Bože, ďakujeme Ti, že si svojho jednorodeného Syna vydal za nás na …

Služby Božie – 2. pôstna nedeľa

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – 2. pôstna nedeľa. Nahrávka služieb Božích je bez kázne.   Kázeň je …

Služby Božie – Nový rok

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Nový rok. Služby Božie na Nový rok si môžete aj prečítať …

Závierka občianskeho roka

Piesne: 331, 65, 415 Text: Žalm 103 Modlitba: Všemohúci Bože a láskavý Otče náš nebeský, úprimne Ti ďakujeme a oslavujeme Ťa za všetky …

Štedrý večer

Piesne: 22, 642, 60 Text: Lukáš 2, 1-14 Modlitba: Svätý a mocný Bože, oslavujeme dnes Tvoju vernosť a otcovskú lásku, lebo si splnil svoje …

2. adventná nedeľa

Piesne: 1, 635, 16 Text: Ž 84 Modlitba: Pane Bože, Otče náš nebeský, v radostný deň pamiatky posvätenia tohto chrámu ďakujeme Ti …