Currently browsing category

Textový súbor, Page 3

1. nedeľa po Veľkej noci

Piesne: 213, 129, 143 Text: 1. list Petra 1, 3-9;  Ján 20, 24-29 Modlitba: Večne požehnaný Pane náš Bože, nebeský Otče, ďakujeme …

2. slávnosť veľkonočná

Piesne: 121, 149, 600 Text: Sk 10, 34-41; Lk 24, 13-35 Modlitba: Vzkriesený Pane náš Ježiši Kriste, ktorý si sa obetoval za …

1. slávnosť veľkonočná

Piesne: 37, 123, 126, 164 Text: Ž 118, 14-24; Mk 16, 1-8 Modlitba: Všemohúci veľký Bože, milosrdný Otče náš nebeský, ktorý si …

Veľký piatok

Veľký piatok – pašiové služby Božie Spolu s Ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného sprava, druhého zľava. A naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: …

Kvetná nedeľa

Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu. Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.        …

5. pôstna večiereň

Piesne: 113, 108, 427 Text: Žid 5, 5-10; Mk 14, 12-25 Modlitba: Milostivý Pane Bože, ďakujeme Ti, že si svojho jednorodeného Syna …

Smrtná nedeľa

Piesne, texty, modlitby: Pašie Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo učinil, uverili v Neho, ale niektorí z …

4. pôstna večiereň

Piesne: 87, 85, 424 Text: Rim 8, 31-38 Modlitba: Milostivý, večný Bože, Ty si ani svojho Syna neušetril, ale vydal si Ho …

4. pôstna nedeľa

Piesne: 393, 106, 110 Text: Rim 5, 1-11; Ján 6, 1-15 Modlitba: Bože Otče preláskavý, hojný v milosrdenstve a bohatý v daroch, …