Currently browsing category

Zborový život, Page 2

Zborový život v mesiaci Január

Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. 1. Korintským 1,9 Rozpis služieb Božích a ďalších …

Zborový život v mesiaci október

Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica. Evanjelium podľa Matúša 6,3 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít …

Zborový život v mesiaci september

Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Evanjelium podľa Matúša 16,26 Rozpis služieb Božích a …

Zborový život v mesiaci august

Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Evanjelium podľa Matúša 10,7 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci august:

Zborový život v mesiaci júl

Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu. List Jakuba 1,19 Rozpis služieb Božích a …

Zborový život v mesiaci jún

Láskavé reči sú plástom medu, sladkosťou pre dušu, zdravím pre kosti. Príslovia 16,24 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci jún:

Zborový život v mesiac máj

Preto si veľký, Hospodine Pane, lebo niet Tebe podobného, a podľa všetkého, čo sme počuli na vlastné uši, niet Boha mimo Teba. …

Zborový život v mesiaci apríl

Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta [Amen]. Evanjelium podľa Matúša 20,28 Rozpis služieb Božích a ďalších …

Zborový život v mesiaci marec

Ak si upriamite srdcia na Hospodina … … a budete slúžiť Jemu samému. 1. Samuelova 7,3 Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít …